Hayal Edenler
Boyut, Türkiye’nin kültür ihracatı gerçekleştiren ilk ve tek kuruluşudur.
Güvenilir, İnovatif, Nitelikli Boyut Yayın Grubu, kurumsal yayıncılıktan, çocuk yayıncılığına, turizm yayıncılığından koleksiyon yayıncılığına, DVD yayıncılığından dijital yayıncılığa kadar yükselen trendler ve günümüz teknolojileri ile yoğrulmuş, nitelikli, inovatif ürünler sunmayı görev edinmiştir. Yayın kuruluşumuzun iş ve çözüm ortakları, Türkiye’de ve dünyada konularında en başarılı ve en büyük kuruluşlar arasında yer almaktadır. Lisans alınan kuruluşlardan ürün ve hizmet kalitesini en üst düzeyde talep eden Boyut Yayın Grubu şirketleri, edindiği deneyimleri ve yakaladığı yüksek kalite standartlarını Türkiye’de de hizmet verdiği kuruluşlara sunmakta ve başarısını iş ortakları ile paylaşmaktadır.

Yeni Nesil Yayıncılık Yayıncılık dendiğinde eskiden akla öncelikle kitap yayıncılığı gelirdi. Günümüzde ise cep telefonlarından TV yayını da almak mümkün olduğundan, GSM operatörlüğünden bu servislere, içerik sağlayıcılara kadar yayıncılığın alanı genişlemiştir. Kültürün dijital ortamlara aktarılması, kültürün demokratikleşmesini gündeme getirmiştir. Dijital yayıncılığın daha kolay üretilir olması bilginin ve kültürün eskiye oranla çok daha ucuza çoğaltılmasına olanak sağlamaktadır. Kültüre daha kolay erişim ise Boyut gibi ilerici yayıncıları daha da heyecanlandırmakta ve daha çok üretmek üzere cesaretlendirmektedir.

Boyut, 27 yıllık yayıncılık ürünlerinin tamamına yakınını dijital ortamlara aktarmış ve www.boyutpedia.com başlığı altında yüz binlerce sayfa olarak ifade edilebilecek kültür ürününe dijital ortamda ve ücretsiz erişilebilme olanağını açmıştır. Yükselen trendleri sıkı sıkıya takip eden Boyut Yayıncılık yeni tüketim alışkanlıkları olan bu yeni kültür tüketicilerini dikkate almış ve basılı yayıncılık gücünün yanına dijital yayıncılığı eklemiştir. DVD-Kitap, CD-Kitap konseptlerini Türk tüketicisi ile tanıştıran Boyut, basılı yayınları dijital ürünler ile çeşitlendirerek hem ihtiyacı, hem de yaygın erişebilirliği sağlamaktadır. Online yayıncılık, Boyut Yayın Grubu’nun internetle tanıştığı ilk günden beri geliştirdiği ve yatırım yaptığı yayıncılık alanıdır. Grubun web sitelerini bilgi, haber, iletişim ve eğlence maksadıyla her gün on binlerce kişi ziyaret etmektedir. Her türlü içeriği geleceğin teknolojilerini kullanarak insana sunmak, Boyut’un yayıncılık vizyonunu oluşturmaktadır.

Müşteri Odaklı ve En Yeni Trendler Okuyucusuna en yeni, en talep edilir, en çağdaş, günümüz trendlerini takip eden yayınlar sunmayı hedef edinen Boyut Yayıncılık; bu amaç doğrultusunda uluslararası fuarları yakından takip etmekte; en güvenilir ve en kuvvetli uluslararası yayıncılar ile işbirliği yapmakta; tüketici trend ve araştırmalarını incelemekte; ekonomik, kültürel değişimleri, tüketim alışkanlıklarını, hedef kitle hareketlerini mercek altına almaktadır. Ve en önemlisi doğrudan temasta olduğu müşterisini dinlemekte ve ona, istediği ürünü onun istediği şekilde sunmak üzere üretim planlamaktadır.