Buluşturanlar
140 kabinlik in-house çağrı merkezi, akıllı santral altyapı yatırımı, yenilikçi e-platformlar ve güçlü CRM uygulamaları...
Bilişim Teknolojileri »
Kurulduğu 1985 yılından beri Boyut Yayın Grubu, çok sayıda kitap, dergi, fasikül, CD, DVD, müzik CD, atlaslar gibi birçok farklı formatta yayın çıkarmış, kültür hayatımızın zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Günümüz bilgi işlem teknolojilerinin uygulandığı CD, DVD-Rom formatında çok sayıda ürünü de, yayın dünyasına kazandırmıştır. "Bilişim çağı teknolojilerini yayıncılıkta kullanma anlayışı..."
Yayıncılık dendiğinde eskiden akla öncelikle kitap yayıncılığı gelirdi. Cep telefonlarından dahi TV yayını almanın mümkün olduğu günümüzde yayıncılığın alanı, GSM operatörlüğünden bu servislere, içerik sağlayıcılara kadar genişlemiştir. Dijital yayıncılığın daha kolay üretilir olması bilginin ve kültürün eskiye oranla çok daha ucuz maliyetle çoğaltılmasına olanak sağlamaktadır.

Kültüre daha kolay erişim ise Boyut gibi ilerici yayıncıları daha da heyecanlandırarak daha çok üretmek üzere cesaret vermektedir. Öncelikle Boyut, 27 yıllık yayıncılık ürünlerinin tamamına yakınını dijital ortamlara aktarmış ve www.boyutpedia.com başlığı altında yüz binlerce sayfada ifade edilebilecek kültür ürününe dijital ortamda, ücretsiz erişilebilme olanağını sağlamıştır. WebTV uygulamasını ise en güncel şekliyle tüm portallarında ziyaretçileriyle paylaşmaktadır.