Üretenler
Boyut Matbaa Tesislerinde yılda 7 milyona yakın derginin basımı ve ciltlenmesi gerçekleştiriliyor.
Yöneticilerimiz »
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Yönetmen
Bülent Özükan
bulent.ozukan@boyut.com.tr
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür
Nilgün Özükan
nilgun.ozukan@boyut.com.tr
Başkan Yardımcısı
Yayınlardan Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Satışlardan Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Üretimden Sorumlu