Yazarlarımız » Marianna Yerasimos

Yazar Hakkında

1947 İstanbul doğumlu. Zapyon Rum Kız Lisesi mezunu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Çocuk eğitimi üzerinde uzmanlaştı. 1973-1984 Gözlem Yayınları'nın kurucuları arasında yer aldı ve yayınevinin özellikle eğitim ve çocuk kitapları editörlüğünü yaptı. 1988-2006 İstanbul'un ilk uzmanlaşmış gravür galerisi olan Galeri Alfa'yı kurdu ve Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını betimleyen gravürlerle ilgili çalışmalarını sürdürdü. 2002'de Osmanlı mutfağının gelişim ve değişim sürecini inceleyen ayrıca Osmanlı belgelerinden alınan ve çağdaş mutfağa uyarlanmış 99 yemek tarifini de içeren 500 yıllık Osmanlı Mutfağı kitabını yazdı. Kitap Türkçe, İngilizce ve Yunanca yayınladı. Ayrıca "İstanbul'un Saray Mutfağı" başlığıyla Haziran 2007'de "Ta Nea" adlı Yunan gazetesinin eki olarak dağıtıldı. 2003-2005 Atina, Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'ndeki Kapadokyalı mübadille yapılan sözlü tarih belgelerine dayanarak Rum Mübadillerine Göre 1880-1924 Arasında Kapadokya'da Ekonomik Yapı ve Beslenme Alışkanlıkları adlı araştırmayı tamamladı. Kayseri, Nevşehir ve Niğde bölgelerini kapsayan bu çalışma her ne kadar Rum Ortodoks tanıkların anlatılarına dayansa da dolaylı olarak yöredeki günlük yaşamı ve beslenme alışkanlıklarını tanıtan bir mikro tarih denemesidir. Müslüman ve Hıristiyan cemaatlerin mutfak kültürlerini ve bu alandaki etkileşimini inceleyen araştırma yakında kitap halinde yayınlanacaktır. 2006-2008 Antalya Kent Müzesi Projesi'nde "Antalya Mutfak Kültürü Danışma Kurulu" üyesi olarak çalışmaktadır.

Yazarın Eserleri
Marianna Yerasimos
Boyut Yayıncılık
Marianna Yerasimos
Boyut Yayıncılık