Yazarlarımız » Leyla Alpagut

Yazar Hakkında

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. Araştırma konuları, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı ve eğitim yapıları, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yabancı mimarlar ve modern mimarlıktır. Halen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.