Yazarlarımız » İhsan Dağı

Yazar Hakkında

1964 yılında doğdu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile İngiltere'ye gitti. Oxford'da bir süre dil eğitimi aldıktan sonra Lancaster Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde master (1989) ve doktorasını (1993) tamamladı. 1993 yılından bu yana ODTU Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan İhsan D. Dağı 1998 yılında Doçent oldu. 2001-2002 akademik yılında Georgetown Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Dağı TUBA, NATO, Open Society Enstitute ve Fulbright araştırma bursları kazandı. Başlıca çalışma alanları insan hakları, Ortodoğu ve Türkiye'de İslamcı hareketler ve Türk diş politikası olan Dağı'nın Middle Eastern Studies, Mediterranean Quarterly, Perceptions, Journal of Southestern and Black Sea Studies gibi uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır. Dağı'nın yayınlanan başlıca kitapları; *İnsan Hakları, Küresel Siyaset ve Türkiye (İstanbul: Boyut Yayınları, 2000) *Ortadoğu'da İslam ve Siyaset (İstanbul: Boyut Yayınları, 1998) *Kimlik, Söylem ve Siyaset: Doğu-Batı Ayrımında Refah Partisi Geleneği (Ankara: İmge Kitabevi, 1998) *Demokrasi ve İnsan Hakları El Kitabı, (N. Polat ile birlikte) Ankara: Türk Demokrasi Vakfı, 1999 *Kim Bu Özal? (editor, Ihsan Sezal'la birlikte) Istanbul: Boyut Yayınları, 2001 *Türk Dış Politikasında Gelenek ve Değişim (editor) Ankara: Siyasal Kitabevi, 1998 *Türkiye'nin Dış Politika Gündemi: Kimlik Demokrasi Güvenlik (editor, S. Çalış ve R. Gozen'le birlikte) Ankara: Liberte, 2001

Yazarın Eserleri
İhsan Dağı
Boyut Yayıncılık
İhsan Dağı
Boyut Yayıncılık