Yazarlarımız » Bahadır Kaleağası

Yazar Hakkında

 

Dr. Bahadır Kaleağası eğitimini Galatasaray Lisesi, AFS programı ile gittiği ABD, Brüksel Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. En yüksek derece ile mezun olduğu Brüksel Üniversitesi’nin Avrupa Etütleri Enstitüsü’nde ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde 1989-1996 yılları arasında uzman araştırmacılık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Ders ve araştırma konuları Avrupa Birliği’nin karar alma sistemi, ABD-AB ilişkileri ve AB’nin dış ekonomik ilişkileri üzerinde yoğunlaştı. 
 
1990-1993 yılları arasında AB’nin Jean Monnet ve NATO araştırma burslarını alan Bahadır Kaleağası, değişik dönemlerde ziyaretçi akademisyen olarak Harvard, Georgetown ve Kudüs üniversitelerinde bulundu. 1991 ‘de AB’yi kuran Maastricht Antlaşması’nın müzakeresine yönelik çalışma gruplarından birinde raportörlük görevini üstlendi. AB Komisyonu’nun stratejik araştırmalardan sorumlu biriminin projelerinde yer aldı. Ayrıca birçok AB projesinde çalıştı; Türkiye’de ve uluslararası alanda kamu ve özel sektör kuruluşları için danışmanlık yaptı. 
 
1996 yılında Brüksel’de TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği’ni kurdu ve halen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BUSINESSEUROPE nezdinde TÜSİAD ve TİSK daimi delegeliği görevini yürütmektedir. 2008 yılından beri TÜSİAD’ın Brüksel, Berlin, Paris, Washington DC ve Pekin bürolarını ve dış etkinliklerini kapsayan Uluslararası Koordinatör görevini üstlenmektedir. Ayrıca Brüksel Üniversitesi Avrupa Etütleri Enstitüsü’nün Bilimsel Üyesi, TEMA-Brüksel kurucu başkanı, TÜSİAD-International icra kurulu, JC International ve Forum İstanbul yönetim kurulu üyesi ve bir çok uluslararası dernek ve vakfın üyesidir. Her yıl birçok konferans, seminer ve medya programında konuşmacı olarak yer alıyor, uluslararası basında yazıları yayınlanıyor, bir çok uluslararası projeye danışmanlık yapıyor.
Yazarın Eserleri
Bahadır Kaleağası
Boyut Yayıncılık