Legal Informations »


Yönlendirilmiş Mesaj
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Yönetmen
Bülent Özükan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür
Nilgün Özükan
Yayınlardan Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Murat Öneş
Satışardan Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Ejvet Oktay
Üretimden Sorumlu
Başkan Yardımcısı
Memduh Arslan